Метал Аспект - заготовки за метални огради



Готови метални пана за огради.

Метални платна за огради, икономичен вариант


готово пано за ограда за къща - икономичен вариант Това е възможно най-олекотения и следователно най-евтин вариант на метална ограда за дворове на къщи.

Технически характеристики:

Платното за ограда е изработено от квадратни профили с размер 15х15мм. или 20х20мм., метална шина с размер 25х3мм. и декоративни връхчета от висококачествена пластмаса, специално проектирана за изработка на изделия, изложени на действието на пряката слънчева светлина.
Цена с профил 15х15:

130лв.
Цена с профил 20х20:

150лв.
Габаритните размери на паното са: широчина - 1300мм.; височина - 1000мм. Брой на вертикалните елементи - 11бр. Модел на декоративните елемети - изберете: пластмасови връхчета за огради.


Метални платна за огради, стандартен вариант


готово пано за ограда за къща - стандартен вариант Стандартният вариант се различава от икономичния по допълнително поставената двустранно шина в долния край на паното и Х образните елементи, поставени между двете шини, от плътен материал със сечение 10х10мм. Кострукцията е по-устойчива на огъване и деформация.

Технически характеристики:

Цена с профил 15х15:

170лв.
Цена с профил 20х20:

190лв.
Габаритните размери са същите 1300мм. х 1000мм. Захващането към колове или колони става в долната и горната двустранна шина. Брой на вертикалните елементи - 11бр. Модел на декоративните елемети - изберете: пластмасови връхчета за огради.


Метални платна за огради, изпълнение лукс


готово пано за ограда за къща - луксозен вариант Луксозният вариант се различава от стандартния, по модела на декоративните елементи. Същите са изработени от ковано желазо и са заварени към оградата. Изборът на декоративни елементи е много голям и затова цената на готовото пано варира.

Технически характеристики:

Габаритните размери са същите 1300мм. х 1000мм. Захващането към колове или колони става в долната и горната двустранна шина.
Цена с профил 15х15 от:

240лв.
Цена с профил 20х20 от:

280лв.
Брой на вертикалните елементи - 11бр.
* цената зависи от модела на избраните метални връхчета и може да достигне съответно 190 и 170 лв. За конкретна цена - питайте ни.



* Всички цени посочени на тази страница са промоционални и са с включен ДДС!


Магазин компютърни компоненти | Биологично пречистване | Охранителни кабини