Метал Аспект - ковано желязоДекоративни елементи от ковано желязо - метални връхчета и топузи.


метални връхчета и топузи продукт номер 34169
№34169
H-186mm
W-49mm
□37mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34077
№34077
H-120mm
W-34mm
□19mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5453
№5453
H-120mm
W-40mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34167
№34167
H-119mm
W-35mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34083
№34083
H-118mm
W-35mm
Ø30mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34163
№34163
H-120mm
W-61mm
Ø25mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5470
№5470
H-100mm
W-30mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34129
№34129
H-150mm
W-91mm
□30mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34128
№34128
H-118mm
W-65mm
□24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5492
№5492
H-130mm
W-70mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5493
№5493
H-125mm
W-60mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34086
№34086
H-153mm
W-70mm
Ø16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34124
№34124
H-130mm
W-57mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34125
№34125
H-153mm
W-70mm
Ø16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34084
№34084
H-142mm
W-65mm
Ø16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34126
№34126
H-125mm
W-56mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34085
№34085
H-120mm
W-57mm
Ø20mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34168
№34168
H-135mm
W-79mm
Ø16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34098
№34098
H-103mm
W-69mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34170
№34170
H-105mm
W-60mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34076
№34076
H-140mm
W-88mm
□26mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34147
№34147
H-152mm
W-84mm
Ø25mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34146
№34146
H-123mm
W-70mm
Ø22mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34142
№34142
H-185mm
W-68mm
Ø36mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34148
№34148
H-155mm
W-63mm
Ø24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34250
№34250
H-120mm
W-55mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34119
№34119
H-136mm
W-59mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5490
№5490
H-115mm
W-40mm
Ø12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34123
№34123
H-190mm
W-66mm
Ø38mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34122
№34122
H-140mm
W-49mm
Ø25mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5501
№5501
H-90mm
W-55mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5456
№5456
H-110mm
W-60mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5458
№5458
H-105mm
W-65mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34082
№34082
H-108mm
W-55mm
Ø25mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34081
№34081
H-122mm
W-61mm
Ø29mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5434
№5434
H-150mm
W-35mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5435
№5435
H-160mm
W-40mm
□14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5436
№5436
H-170mm
W-45mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5437
№5437
H-210mm
W-55mm
□20mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5438
№5438
H-220mm
W-60mm
□24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5443
№5443
H-150mm
W-30mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5442
№5442
H-170mm
W-30mm
□14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5441
№5441
H-170mm
W-35mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5440
№5440
H-225mm
W-35mm
□20mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5439
№5439
H-230mm
W-40mm
□24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5446
№5446
H-200mm
W-35mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5444
№5444
H-160mm
W-40mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5475
№5475
H-50mm
W-20mm
Ø6mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5472
№5472
H-85mm
W-35mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5477
№5477
H-60mm
W-35mm
Ø14mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34079
№34079
H-61mm
W-36mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5488
№5488
H-65mm
W-25mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5489
№5489
H-75mm
W-35mm
□12mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5462
№5462
H-85mm
W-35mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34132
№34132
Ø22mm


метални връхчета и топузи продукт номер 34133
№34133
Ø30mm


метални връхчета и топузи продукт номер 34134
№34134
Ø40mm


метални връхчета и топузи продукт номер 34135
№34135
Ø50mm


метални връхчета и топузи продукт номер 34136
№34136
Ø60mm


метални връхчета и топузи продукт номер 34137
№34137
Ø75mm


метални връхчета и топузи продукт номер 34231
№34231
H-187mm
W-68mm
□22mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34229
№34229
H-140mm
W-75mm
□26mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34237
№34237
H-120mm
W-67mm
□26mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34230
№34230
H-115mm
W-70mm
□23mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34219
№34219
H-113mm
W-63mm
□53mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5467
№5467
H-120mm
W-60mm
□30mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5468
№5468
H-140mm
W-50mm
□24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34144
№34144
H-96mm
W-55mm
□30mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5469
№5469
H-95mm
W-55mm
□24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5464
№5464
H-110mm
W-65mm
□25mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34131
№34131
H-90mm
W-49mm
□42mm
метални връхчета и топузи продукт номер 5466
№5466
H-100mm
W-50mm
□24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34145
№34145
H-104mm
W-53mm
□24mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34245
№34245
H-102mm
W-43mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34244
№34244
H-85mm
W-43mm
□16mm
метални връхчета и топузи продукт номер 34130
№34130
H-79mm
W-34mm
Ø28mm
Металните връхчета са готови декоративни елементи, които подчертават модерната и стилна линия на металните врати и огради които ние ви предлагаме. Това са ковани и отляти елементи от стомана с добра заваряемост. Един и същ модел врата може да бъде реализиран с различни декоративни елементи и по този начин вие можете да конфигурирате вашата врата сами. Разбира се, голяма част от цената на готовия продукт се определя и от плътността и цената на кованите орнаменти.
Магазин компютърни компоненти | Биологично пречистване | Павилиони и малки магазини