Метал Аспект - ковано желязоДекоративни елементи от ковано желязо - флорални мотиви.


флорални мотиви продукт номер 34001
№34001
H-90mm
W-45mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34274
№34274
H-70mm
W-35mm
0.5mm
флорални мотиви продукт номер 34002
№34002
H-80mm
W-80mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34003
№34003
H-55mm
W-50mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34005
№34005
H-110mm
W-110mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34009
№34009
Ø80mm
0.5mm

флорални мотиви продукт номер 34011
№34011
H-90mm
W-80mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34007
№34007
H-90mm
W-45mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34006
№34006
H-135mm
W-70mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34366
№34366
H-70mm
W-45mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34324
№34324
H-145mm
W-83mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34323
№34323
H-113mm
W-65mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34322
№34322
H-85mm
W-50mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 7316
№7316
H-200mm
W-80mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 34362
№34362
H-150mm
W-47mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 7280
№7280
H-370mm
W-115mm
5mm
флорални мотиви продукт номер 34329
№34329
H-300mm
W-75mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 34328
№34328
H-310mm
W-80mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 7354
№7354
H-210mm
W-60mm

флорални мотиви продукт номер 7268
№7268
H-170mm
W-108mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 7269
№7269
H-120mm
W-70mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 34069
№34069
H-90mm
W-50mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 34070
№34070
H-90mm
W-50mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 34064
№34064
H-115mm
W-40mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 34065
№34065
H-115mm
W-40mm
3mm
флорални мотиви продукт номер 34021
№34021
H-90mm
W-65mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34020
№34020
H-90mm
W-65mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34047
№34047
H-85mm
W-70mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34048
№34048
H-85mm
W-70mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34028
№34028
H-65mm
W-70mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34029
№34029
H-65mm
W-70mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34067
№34067
H-90mm
W-75mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34068
№34068
H-90mm
W-75mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34051
№34051
H-125mm
W-80mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34052
№34052
H-125mm
W-80mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34022
№34022
H-90mm
W-30mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34023
№34023
H-90mm
W-30mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34024
№34024
H-115mm
W-40mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34025
№34025
H-115mm
W-40mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34026
№34026
H-190mm
W-65mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34027
№34027
H-190mm
W-65mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34347
№34347
H-168mm
W-70mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34348
№34348
H-168mm
W-70mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34308
№34308
H-115mm
W-99mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34309
№34309
H-115mm
W-99mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34185
№34185
H-85mm
W-80mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34186
№34186
H-85mm
W-80mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34191
№34191
H-135mm
W-115mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34192
№34192
H-135mm
W-115mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34358
№34358
H-295mm
W-175mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34357
№34357
H-295mm
W-175mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34337
№34337
H-270mm
W-145mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34338
№34338
H-270mm
W-145mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34343
№34343
H-230mm
W-135mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34344
№34344
H-230mm
W-135mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34355
№34355
H-200mm
W-95mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34356
№34356
H-200mm
W-95mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34350
№34350
H-164mm
W-130mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34349
№34349
H-164mm
W-130mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34360
№34360
H-240mm
W-140mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34359
№34359
H-240mm
W-140mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34410
№34410
H-220mm
W-130mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34409
№34409
H-220mm
W-130mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34407
№34407
H-260mm
W-105mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34408
№34408
H-260mm
W-105mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34406
№34406
H-340mm
W-210mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34405
№34405
H-340mm
W-210mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34179
№34179
H-290mm
W-160mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34180
№34180
H-290mm
W-160mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34187
№34187
H-230mm
W-220mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34188
№34188
H-230mm
W-220mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34018
№34018
H-100mm
W-35mm
1mm
флорални мотиви продукт номер 34017
№34017
H-100mm
W-35mm
1mm
флорални мотиви продукт номер 34417
№34417
H-170mm
W-70mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34190
№34190
H-200mm
W-80mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34189
№34189
H-240mm
W-80mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34019
№34019
H-200mm
W-65mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34419
№34419
H-115mm
W-75mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34418
№34418
H-85mm
W-75mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34412
№34412
H-50mm
W-180mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34413
№34413
H-68mm
W-195mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34411
№34411
H-135mm
W-375mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34414
№34414
H-44mm
W-145mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 7272
№7272
H-220mm
W-230mm
5mm
флорални мотиви продукт номер 7273
№7273
H-220mm
W-230mm
5mm
флорални мотиви продукт номер 7276
№7276
H-240mm
W-180mm
5mm
флорални мотиви продукт номер 7277
№7277
H-240mm
W-180mm
5mm
флорални мотиви продукт номер 34183
№34183
H-150mm
W-180mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34184
№34184
H-150mm
W-180mm
3.7mm
флорални мотиви продукт номер 34345
№34345
H-183mm
W-173mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34346
№34346
H-183mm
W-173mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34353
№34353
H-180mm
W-170mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34354
№34354
H-180mm
W-170mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34416
№34416
H-250mm
W-120mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34415
№34415
H-230mm
W-95mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34078
№34078
Ø50mm
7mm

флорални мотиви продукт номер 34088
№34088
Ø60mm
3mm

флорални мотиви продукт номер 34089
№34089
Ø60mm
3.7mm

флорални мотиви продукт номер 34315
№34315
Ø55mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34273
№34273
Ø60mm
1.5mm

флорални мотиви продукт номер 34312
№34312
Ø60mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34139
№34139
Ø85mm
11mm

флорални мотиви продукт номер 34066
№34066
Ø105mm
2.5mm

флорални мотиви продукт номер 34071
№34071
Ø95mm
2.5mm

флорални мотиви продукт номер 34045
№34045
Ø100mm
1.5mm

флорални мотиви продукт номер 34046
№34046
H-85mm
W-75mm
2.5mm
флорални мотиви продукт номер 34420
№34420
H-143mm
W-130mm
2mm
флорални мотиви продукт номер 34316
№34316
Ø148mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34253
№34253
H-150mm
W-120mm

флорални мотиви продукт номер 34422
№34422
H-99mm
W-72mm
Ø20mm
флорални мотиви продукт номер 34421
№34421
H-74mm
W-55mm
Ø15mm
флорални мотиви продукт номер 34062
№34062
Ø103mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34036
№34036
Ø120mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34035
№34035
Ø100mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34034
№34034
Ø70mm
1.5mm

флорални мотиви продукт номер 34313
№34313
Ø60mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34314
№34314
Ø87mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34039
№34039
Ø125mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34038
№34038
Ø100mm
2mm

флорални мотиви продукт номер 34037
№34037
Ø70mm
1.5mm

флорални мотиви продукт номер 34310
№34310
H-80mm
W-80mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34311
№34311
H-50mm
W-50mm
1.5mm
флорални мотиви продукт номер 34061
№34061
Ø46mm
1.5mm

флорални мотиви продукт номер 34040
№34040
Ø70mm
1.5mm

флорални мотиви продукт номер 34041
№34041
Ø115mm
1.5mm

флорални мотиви продукт номер 34243
№34243
Ø93.5mm


флорални мотиви продукт номер 34241
№34241
Ø118mm
3mm

флорални мотиви продукт номер 34240
№34240
Ø93.5mm
3mm

флорални мотиви продукт номер 34239
№34239
Ø64.5mm
3mm

флорални мотиви продукт номер 34242
№34242
Ø118mm


Флоралните мотиви са луксозни елементи, наподобяващи листа, цветя, гроздове и други, взаимствани от природата. Използват се при изработка на мебели, осветителни тела, беседки и тераси. Един и същ модел врата може да бъде реализиран с различни декоративни елементи и по този начин вие можете да конфигурирате вашата врата сами. Разбира се, голяма част от цената на готовия продукт се определя и от плътността и цената на кованите орнаменти.
Магазин компютърни компоненти | Биологично пречистване | Павилиони и малки магазини